Bez kategorii

Duże rodziny są szczęśliwsze

6 Dec , 2016  

Badanie przeprowadzone przez australijski uniwersytet pokazało, że rodzina wielodzietna wyglądają na dużo szczęśliwsze w życiu codziennym. Zawsze mówiono, że pojęcie jedynaka jest związane ze szczególną ochroną i złą edukacją. Jednak dzisiaj obraz tej sytuacji się zmienia.

Badanie wykazało również pozytywne aspekty posiadania wielu dzieci, ponieważ stwierdzono, że dzieci z rodzin wielodzietnych są bardziej niezależne od najmłodszych lat i zwykle mają więcej przyjaciół niż te z małych rodzin.

Jedynak to dziecko, który cierpi z powodu lęków i błędów swoich rodziców. Nie ma nikogo, z kim może to dzielić. A poza tym może nudzić trochę więcej niż normalnie. Ale nic nie jest ostateczne. Zarówno dzieci będące jedynakami, jak i te mające rodzeństwo, przechodzą przez te same sytuacje.

W dużej rodzinie nie ma żadnych luksusów, każdy musi dzielić się i dbać o innych. Jest bardzo mało okazji do egoizmu. Wraz z nowymi obowiązkami, które przychodzą z maluchami, bardziej doświadczone dzieci muszą pomagać w pracach domowych i opiece nad młodszym rodzeństwem.