Miłość jest loco!

Czy Kalkulatory Miłosne Są Naprawdę Skuteczne?

13 Dec , 2016  

Testy numerologiczne obliczające zgodność w miłości oparte są na następujących liczbach: numer ścieżki życia, numer przeznaczenia oraz numer wagi. W rzeczywistości każde dane przekształca się w liczby, aby wreszcie obliczyć kompatybilność ustaloną dla tych dwóch liczb.

Innymi słowy, wpisywane nazwiska są konwertowane na liczby, a następnie obliczana jest numerologiczna zgodność między nimi. Można uzyskać poniższe wyniki: “bardzo zgodny”, “zgodny”, “neutralny” i “niezgodny”.

calculatorcovers

Liczby jednocyfrowe (od 1 do 9) są podstawą nauki numerologii. Każda z tych liczb ma własną osobowość (zalety, wady, zainteresowania, itp.) tak więc, aby dobrze zrozumieć, w jaki sposób liczby wpływają na nas, warto wyobrazić sobie, że każdy z tych numerów jest, jak gdyby Osobą z własnymi unikalnymi cechami.